Vi skal

 • være i gruppe med jævnaldrende med høretab
 • lave forskellige aktiviteter
 • bruge idrætshal og boldbaner
 • bruge udeområder og bålpladsen.
 • være sammen på kryds og tværs af grupperne.
 • hygge os med nye kammerater
 • på udflugt, hvor vi afprøver høreteknisk udstyr (HTU) i en læringssituation

BørneHøreKurset afholdes igen i år på

Castberggaard, Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted

fra søndag d. 14. juni til torsdag den 18. juni.

Kurset er for elever i 3. til 9. klasse.

 

Formålet med kurset er at få mere viden og indsigt i:

 • At trives i skolen med et høretab
 • At møde andre børn og unge med høretab – udveksle erfaringer og skabe netværk
 • At skabe mulighed for en bedre forståelse, accept og mestring af egen situation
 • At få indblik i – og viden om høreteknisk udstyr
 • At lære lytte strategier

Efter kurset udarbejdes en rapport med observationer og mulige løsningsforslag til brug for eleven og dennes netværk.

For at støtte skolegangen skal vi lære om:

 • høreapparat/CI/BAHS
 • hørekurve,
 • høretaktik,
 • høreteknisk udstyr,
 • mestring af høretab,
 • strategier,
 • kommunikation og meget mere.

Vigtigt:

Tilmelding sker gennem talehørekonsulenten i din kommune.

Kursusafgiften er 4900,- Kr.

Se infobrev til PPR / Talehørekonsulenten her

Sidste tilmelding d. 15. marts 2020.

Hent tilmeldingsskemaet her

BørneHøreKursus 2020

Et tilbud til skoleelever med høretab

Grab it